Analizy

Analizuj dane przestrzenne i znajdź odpowiedzi na pytania.

O planie szkoleniowym

Analizuj dane przestrzenne i znajdź odpowiedzi na pytania. Plan szkoleniowy ANALIZY to przekrój kursów, które pozwolą na lepsze zrozumienie danych i przekształcenie ich w użyteczne informacje. Kursy pokazują techniki analiz przestrzennych przy wykorzystaniu danych wektorowych i obrazowych, które można przeprowadzić, aby wyciągnąć wnioski i podjąć decyzje w oparciu o dane.

Cele

  • Przygotowanie danych przestrzennych do analizy.
  • Przeprowadzenie analiz w celu określenia optymalnej lokalizacji inwestycji.
  • Określenie wzorców rozmieszczenia zjawisk za pomocą statystyk przestrzennych.
  • Poznanie możliwości analizy danych obrazowych.
  • Poznanie najlepszych praktyk pracy z komponentami geobazy.
  • Automatyczne rozpoznawania obiektów na mapie.
  • Praca z wieloma rodzajami danych, w tym z danymi satelitarnymi i lotniczymi.
  • Analizowanie danych w środowisku ArcGIS Online.

Zalecenia

Zalecane jest ukończenie kursów z planu START – ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro.

Oprogramowanie

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online