ArcGIS Pro׃ Analizy przestrzenne

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

3 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Odkrywaj schematy w danych, przewiduj rozwój zjawisk i odpowiadaj na pytania

Poznaj podstawowe pojęcia i standardową procedurą wykonywania zadań, którą można zastosować do dowolnego projektu analizy przestrzennej. Uczestnicy pracują z różnymi narzędziami oprogramowania ArcGIS, w celu eksplorowania, analizowania i tworzenia wiarygodnych informacje na podstawie danych przestrzennych. W ćwiczeniach wykorzystywana jest zaawansowana licencja aplikacji ArcGIS Pro i rozszerzeń ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst.

Zagadnienia omawiane podczas kursu:

 • Przygotowanie środowiska do przeprowadzenia analizy
 • Analizy bliskości
 • Analizy nakładania
 • Automatyzacja analiz z wykorzystaniem ModelBuilder
 • Metody interpolacji powierzchni
 • Wyznaczanie optymalnej lokalizacji (analizy przydatności)
 • Statystyka przestrzenna
 • Wprowadzenie do analizy regresji
 • Wprowadzenie do analizy w środowisku 3D

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

 • określać ilościowo wzorce przestrzenne za pomocą statystyk przestrzennych i analizować zmiany w czasie, aby zidentyfikować pojawiające się koncentracje zjawisk;
 • używać interpolacji i analizy regresji, aby wyjaśnić, dlaczego występują wzorce i przewidzieć, jak będą się zmieniać te wzorce;
 • przygotowywać dane i wybrać odpowiednie narzędzia i ustawienia do wykonania analizy;
 • sprawdzać obiekty i wzorce ich rozmieszczenia w obszarze zainteresowania i określać optymalne lokalizacje za pomocą narzędzi do wykonywania analiz w środowiskach 2D i 3D.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

 • ArcGIS Pro (Advanced)
 • ArcGIS 3D Analyst
 • ArcGIS Spatial Analyst

Zalecane doświadczenie

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS Pro, którzy ukończyli szkolenie ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro lub posiadają wiedzę porównywalną.

Słowa kluczowe

SNAP, ArcGIS Pro, analiza, rastry, automatyzacja, geoprzetwarzanie, model, interpolacja, powierzchnia, statystyka przestrzenna, klastry, regresja, interpolacja geostatystyczna, 2D, 3D, analiza 3D, arcgisonline, arcgis.com, mapa, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Spatial Analyst

 • ArcGIS Pro

Spis treści