ArcGIS Pro׃ Analizy przestrzenne

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

3 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Identyfikuj wzorce, przewiduj rozwój zjawisk, odpowiadaj na pytania.

Poznaj podstawowe pojęcia i standardową procedurą wykonywania zadań, którą można zastosować do dowolnego projektu analizy przestrzennej. Uczestnicy pracują z różnymi narzędziami oprogramowania ArcGIS, w celu eksplorowania, analizowania i tworzenia wiarygodnych informacje na podstawie danych przestrzennych. W ćwiczeniach wykorzystywana jest zaawansowana licencja aplikacji ArcGIS Pro i rozszerzeń ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst oraz ArcGIS Geostatistical Analyst.

Dla kogo jest kurs?

Kurs prowadzony jest w oparciu o aplikację ArcGIS Pro. Użytkownicy posługujący się aplikacją ArcMap powinni zapisywać się na kurs o podobnej tematyce – ArcGIS 3: Wykonywanie analiz.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • określać ilościowo wzorce przestrzenne za pomocą statystyk przestrzennych i analizować zmiany w czasie, aby zidentyfikować pojawiające się koncentracji zjawisk;
  • używać interpolacji i analizy regresji, aby wyjaśnić, dlaczego występują wzorce i przewidzieć, jak będą się zmieniać te wzorce;
  • przygotowywać dane i wybrać odpowiednie narzędzia i ustawienia do wykonania analizy;
  • sprawdzać obiekty i wzorce ich rozmieszczenia w obszarze zainteresowania i określać optymalne lokalizacje za pomocą narzędzi do wykonywania analiz w środowiskach 2D i 3D.

Oprogramowanie

  • ArcGIS Pro (Advanced)
  • ArcGIS 3D Analyst
  • ArcGIS Geostatistical Analyst
  • ArcGIS Spatial Analyst
  • ArcGIS Online

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS Pro, którzy ukończyli szkolenie ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro lub posiadają wiedzę porównywalną.

  • ArcGIS Pro

Spis treści