ArcGIS Enterprise

Dowiedz się więcej o ArcGIS Enterprise.

O planie szkoleniowym

Plan szkoleniowy ARCGIS ENTERPRISE przedstawia możliwości i zagadnienia związane z kluczowym komponentem platformy ArcGIS. ArcGIS Enterprise to kompletny system GIS, który można uruchomić w infrastrukturze firmy lub w chmurze. Rozwiązanie współpracuje z innymi systemami korporacyjnymi i efektywnie wspomaga osiąganie celów firmy przy wykorzystaniu infrastruktury zabezpieczeń istniejącej w organizacji.

Cele

  • Poznanie roli, jaką komponenty ArcGIS Enterprise odgrywają w zarządzaniu i udostępnianiu zasobów GIS.
  • Odkrywanie możliwości tworzenia map i aplikacji w ArcGIS Enterprise.
  • Poznanie sposobów i dobrych praktyk udostępniania zasobów w ArcGIS Enterprise.
  • Poznanie dobrych praktyk i różnych scenariuszy wdrażania ArcGIS Enterprise w instytucji.

Zalecenia

Zalecane jest ukończenie kursów z planu START – ArcGIS Online: Podstawowe procedury oraz ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro oraz szkolenia Zarządzanie danymi w ArcGIS z planu szkoleniowego ZARZĄDZANIE I EDYCJA.

Oprogramowanie

  • ArcGIS Pro
  • ArcMap
  • ArcGIS Enterprise