ArcGIS Online

Zacznij korzystać z możliwości map i aplikacji internetowych.

O planie szkoleniowym

Plan szkoleniowy ARCGIS ONLINE przedstawia możliwości internetowej części platformy ArcGIS – rozwiązania ArcGIS Online, które nadaje projektom kontekst geograficzny, umożliwia dodatkową analizę biznesową i wzbogaca przekaz wizualny. Kursy pokazują techniki tworzenia map i aplikacji internetowych, aby móc odkrywać, używać, tworzyć i udostępniać zasoby.

Cele

  • Poznanie rozwiązania ArcGIS Online.
  • Utrzymywanie jakości danych przestrzennych.
  • Tworzenie i konfigurowanie map i aplikacji internetowych.
  • Udostępnianie map i innych zasobów w ArcGIS Online.
  • Efektywne tworzenie i zarządzanie zleceniami osób pracujących w terenie za pomocą aplikacji mobilnych ArcGIS.

Zalecenia

Plan szkoleniowy ARCGIS ONLINE nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w pracy z platformą ArcGIS. Jedynie przed kursem Pozyskiwanie danych w terenie i zarządzanie nimi w ArcGIS polecany kurs ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro.

Oprogramowanie

  • ArcGIS Online