Desktop GIS

Aktualizacja geobazy osobistej do wersji 10

W geobazie osobistej w wersji 10 wykryto błąd polegający na uszkadzaniu nie-angielskich znaków UNICODE użytych do definiowania niektórych jej elementów.

Błąd pojawia się w przypadku użycia nie-angielskich znaków UNICODE w następujących elementach geobazy (lista niepełna): nazwy domen, opisy domen, kody domen, domyślne wartości, aliasy pól, aliasy tabel, nazwy podtypów, opisy podtypów, nazwy zestawów danych, nazwy prostych relacji (nie atrybutowych), nazwy replik, nazwy skrzynek narzędziowych, nazwy topologii, nazwy sieci geometrycznych, nazwy zestawów danych sieciowych, nazwy obiektów typu teren, nazwy reprezentacji.

Problem nie dotyczy innych elementów, takich jak zawartość lub nazwy tabel i klas obiektów.

Problem występuje w 2 przypadkach:
1. W czasie tworzenia nowych elementów w geobazie osobistej w wersji 10, np. podczas tworzenia nowej domeny.
2. Podczas aktualizacji geobazy osobistej do wersji 10 ponieważ aktualizacja nadpisuje definicje wszystkich elementów – informacji przechowywanych w tabelach „gdb_”.

Aby uniknąć problemów wynikających z błędu należy:
– używać geobazy osobistej w dotychczasowej wersji, np. 9.2 lub 9.3.
– skopiować dane do geobazy plikowej używając jakichkolwiek istniejących metod, ponieważ problem nie dotyczy geobaz plikowych.
– zastosować poprawkę zapobiegającą wystąpieniu błędu dostępną do pobrania pod adresem
http://resources.arcgis.com/content/patches-and-service-packs?fa=viewPatch&PID=66&MetaID=1647