Baza wiedzy

Polskie Układy Współrzędnych

Definicje najczęściej stosowanych w Polsce układów współrzędnych geodezyjnych, dostosowane do poprawnej pracy z platformą ArcGIS Desktop.