Desktop GIS

Problem z uruchomieniem bezkluczowego ESRI License Manager

Zagadnienie dotyczy błędu „Invalid license file syntax”, który pojawia się w zakładce Server Status License Manager Tools.

Produkt: Keyless License Manager
Wersja: 11.6
OS: Windows, ESX 3.5, Linux, UNIX

Plik licencji do bezkluczowego License Manager generowany jest na podstawie adresu fizycznego komputera i może zawierać słowo kluczowe MAC_ADDRESS w linii serwera w zależności od systemu operacyjnego zgłoszonego w prośbie o przeniesienie licencji.

Jeżeli w otrzymanym pliku licencji wyrażenie MAC_ADDRESS występuje po słowie SERVER i po sprawdzeniu statusu w License Manager Tools (zakładka Server Status > Perform Status Inquiry) pojawi się wspomniany wcześniej błąd wtedy należy USUNĄĆ słowo MAC_ADDRESS z pliku licencji.

W sytuacji odwrotnej, kiedy MAC_ADDRESS nie występuje w pliku licencji a otrzymywany jest wspomniany błąd,  należy DODAĆ słowo MAC_ADDRESS w linii serwera, tak jak na załączonym obrazku powyżej.

Status
——–
Flexible License Manager status on {date/time}
[Detecting lmgrd processes…] Error getting status: Invalid license file syntax.
License path:  C:\PROGRA~1\ESRI\License\arcgis9x\xxx.lic..
FLEXnet Licensing error:-2, 40025
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,

Uruchamianie License Manager Tools   Start > Programy > ArcGIS > License Manager (9.x)