Desktop GIS

Aktualizacja licencji ArcGIS for Desktop i ArcGIS for Server z wersji 10 do 10.1

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą aktualizacji licencji ArcGIS for Desktop i ArcGIS for Server z wersji 10 do 10.1

ArcGIS for Desktop:

Zainstalowane i autoryzowane licencje pojedyncze ArcGIS for Desktop 10.0 (ESU123456789) można w prosty sposób zaktualizować do nowej wersji 10.1.

Licencje sieciowe ArcGIS for Desktop (EFL123456789), czyli takie, które są autoryzowane na serwerze licencji (ArcGIS License Manager) i udostępnione w sieci wewnętrznej jej użytkownikom, również można zaktualizować  z wersji 10.0 do wersji 10.1, stosując poniższą procedurę.

Z licencji sieciowych w wersji 10.1, autoryzowanych na serwerze, mogą korzystać aplikacje klienckie z rodziny oprogramowania ArcGIS 10.1 for Desktop, jak również starsze wersje ArcGIS for Desktop (10 oraz 9.x).

Aktualizację do wersji 10.1 można przeprowadzić dla licencji z polisą serwisową aktualną na dzień 07.05.2012; do aktualizacji nie będą potrzebne nowe numery rejestracyjne.

Licencje 10.1 aktualizują/zastępują obecnie posiadane przez Klienta licencje w wersji 10.

ArcGIS for Server:

Poniższe procedury aktualizacji licencji nie obejmują produktów serwerowych (ECP123456789). Aby zaktualizować ArcGIS for Server:

 1. Odinstaluj ArcGIS for Server 9.x/10
 2. Zainstaluj ArcGIS for Server 10.1
 3. Autoryzuj produkt używając numeru ECP otrzymanego dla wersji 10.1 od Esri Polska.

Procedura dla licencji pojedynczych ArcGIS for Desktop:

 1. Odinstaluj ArcGIS for Desktop 10.0 (bez przeprowadzania deautoryzacji licencji)
 2. Zainstaluj ArcGIS for Desktop 10.1
 3. Gdy instalator odnajdzie na komputerze autoryzowane licencje (wyświetli się komunikat 'Would you like to start the upgrade process?’) naciśnij przycisk 'Yes’.

Uwaga! Licencje można zaktualizować tylko jeśli posiadają aktualną polisą serwisową. Jeżeli proces aktualizacji nie powiedzie się, skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego Esri Polska w celu sprawdzenia, czy konto posiada ważną polisę serwisową.

Jeżeli powyższe kroki zostały pominięte, a zainstalowane licencje muszą zostać zaktualizowane, postępuj wg poniższych kroków:

 1. Uruchom ArcGIS Administrator
 2. Wybierz 'Support Operations’
 3. Kliknij 'Upgrade Now…’
 4. Jeżeli dostępne jest połączenie internetowe:
 • Wybierz opcję 'Upgrade with Esri now using the Internet’
 • Zainstalowane licencje automatycznie pojawiają się na liściec.
 • Kliknij 'Next’ aby zaktualizować licencje.

5.  Jeśli nie masz połączenia z Internetem:

 • Wybierz opcję 'Upgrade at Esri’s website or by email to receive your upgrade response file’
 • Zainstalowane licencje automatycznie pojawią się na liście
 • Wygeneruj plik autoryzacyjny i skopiuj na komputer z dostępem do Internetu
 • Wgraj go na https://service.esri.com/drm
 • Plik zwrotny skopiuj z powrotem na komputer z zainstalowanym ArcGIS Destkop 10.1 i uruchom dwuklikiem w celu dokonania aktualizacji.

Uwagi techniczne: 

Limit liczby autoryzacji pozostaje dla 10.1 taki sam, jaki obowiązywał dla wersji 10.0. Jeśli posiadasz np. 5 licencji 10.0 i ważną polisę serwisową, ich status został automatycznie zmieniony na 10.1, a Ty możesz wszystkie 5 licencji zaktualizować do nowej wersji. Jednak numerów rejestracyjnych nie można użyć do autoryzacji dodatkowych maszyn.

Kompatybilność licencji

Numery rejestracyjne (ESU123456789) przeznaczone dla ArcGIS for Desktop 10.1 są w istocie aktualizacją poprzednich licencji wprowadzonych z wersją ArcGIS for Desktop 10.0. Istnieją dwa sposoby na przejście na wersję 10.1:

 • Zastosowanie powyższych procedur do aktualizacji obecnie zautoryzowanych licencji (zalecane);
 • Deautoryzacja ArcGIS for Desktop 10.0 i autoryzacja ArcGIS for Desktop 10.1 (konieczne tylko wtedy, gdy licencja jest przenoszona na inny komputer).

Numery rejestracyjne 10.1 mogą zostać użyte do autoryzacji ArcGIS 10 lub 10.1, ale nie 9.x.

Procedura dla licencji sieciowych ArcGIS for Desktop:

 1. Odinstaluj ArcGIS License Manager 10.0
 2. Zainstaluj ArcGIS License Manager 10.1
 3. Uruchom ArcGIS License Server Administrator 10.1
 4. Wybierz 'Authorization’
 5. Kliknij 'Upgrade Now…’
 6. Jeżeli jest dostępne połączenie internetowe:
 • Wybierz opcję 'Upgrade with Esri now using the Internet’.
 • Zainstalowane licencje automatycznie pojawiają się na liście.
 • Kliknij 'Next’ aby zaktualizować licencje.

7. Jeśli nie masz połączenia z Internetem:

 • Wybierz opcję 'Upgrade at Esri’s website or by email to receive your upgrade response file’.
 • Zainstalowane licencje automatycznie pojawią się na liście.
 • Wygeneruj plik autoryzacyjny i skopiuj na komputer z dostępem do Internetu.
 • Wgraj go na https://service.esri.com/drm i zapisz plik zwrotny.
 • Plik zwrotny skopiuj z powrotem na komputer z zainstalowanym ArcGIS for Destkop 10.1 i uruchom dwuklikiem w celu dokonania aktualizacji.

Uwagi techniczne:

 • Tylko licencje, które są autoryzowane na konkretnym menadżerze licencji mogą zostać zaktualizowane.
 • Licencje aktualnie wypożyczone nie mogą zostać zaktualizowane. Jeżeli niektóre z licencji zostały wypożyczone, muszą one zostać zwrócone zanim zostaną zaktualizowane do wersji 10.1, jednak może to zostać wykonane w późniejszym terminie.
 • Limit liczby autoryzacji pozostaje dla 10.1 taki sam, jaki obowiązywał dla wersji 10.0. Jeśli posiadasz np. 5 licencji 10.0 i ważną polisę serwisową, status tych licencji został automatycznie zmieniony na 10.1, tak więc możesz wszystkie 5 licencji zaktualizować do nowej wersji. Jednak numerów licencyjnych nie można użyć do autoryzacji dodatkowych maszyn.
 • Nie ma możliwości autoryzowania licencji jeśli został osiągnięty limit. Aby zweryfikować przysługujący limit autoryzacji prosimy o kontakt z Esri Polska.

Kompatybilność licencji

Numery rejestracyjne (ESU123456789) przeznaczone dla ArcGIS for Desktop 10.1 są w istocie aktualizacją poprzednich licencji wprowadzonych z wersją ArcGIS for Desktop 10.0. Istnieją dwa sposoby na przejście na wersję 10.1:

 • Zastosowanie powyższych procedur do aktualizacji obecnie zautoryzowanych licencji (zalecane)
 • Deautoryzacja ArcGIS for Desktop 10.0 i autoryzacja ArcGIS for Desktop 10.1 (konieczne tylko wtedy, gdy licencja jest przenoszona na inny komputer)

Spośród aktualizowanych aplikacji ArcGIS License Manager powinien zostać zaktualizowany jako pierwszy, z uwagi na fakt, że jest kompatybilny zarówno z ArcGIS w wersji 10.1 jak i 10 oraz 9.x.