Desktop GIS

Kłopoty z instalacją – Error 1904: failed to register…

Poniższe zagadnienie dotyczy Błędu 1904 (Error 1904: failed to register c:\Program
Files\ArcGIS\Bin\xmlsupportui.dll lub 3dsymbolsui.dll), który pojawia się podczas instalacji produktów ArcGIS Desktop.

Wspomniany problem dotyczy sprzętu komputerowego, na którym procesor wspierający DEP (Data Execution Prevention), współdziała z system operacyjnym Windows XP z Service Pack 2. W rezultacie wystąpienia powyższego błędu, proces instalacji produktów ArcGIS kończy się niepowodzeniem.
Powyższy rodzaj błędu obejmuje procesory: AMD Athlon 64 Family, Intel Xeon, Pentium 4, Pentium M, Centrino oraz Celeron-D.

Komunikat o błędzie może mieć następującą treść:

Dla ArcGIS 8.x:
„Error 1904. Module C:\arcgis\arcexe83\bin\AfuiCust.dll failed to register. HRESULT -2147023898. Contact your support personnel.”

Dla ArcGIS 9.x:
„Error 1904: failed to register c:\Program Files\ArcGIS\Bin\xmlsupportui.dll” (or 3dsymbolsui.dll). HRESULT -2147023898. Contact your support personnel.”

Rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie DEP na czas instalacji produktów ArcGIS.

Prosimy bezwzględnie zastosować się do poniższego opisu.
Najpierw należy dokładnie usunąć wszelkie składniki instalacyjne ArcGIS, wg schematu:

1. Z Dodaj/Usuń Programy odinstalować ArcGIS Desktop (ArcView) wraz z Polską Lokalizacją produktu oraz sprawdzić czy przypadkiem nie ma np. ArcView Evaluation (ewentualnie odinstalować);
2. Usunąć katalog domowy ArcGIS, domyślnie jest to C:\Program Files\ArcGIS (czasami C:\ArcGIS) – proszę sprawdzić obydwie lokalizacje;
3. Usunąć katalog C:\Program Files\Common Files\ESRI;
4. Usunąć lub w celu archiwizacji zmienić nazwę katalogu C:\Documents and Settings\\Dane aplikacji\ESRI;
5. W przypadku wcześniejszego użytkowania ArcGIS Desktop 8.3, włożyć płytkę z której dokonano instalacji i z Start > Uruchom wywołać polecenie: :\Setup /cleanup proszę upewnić się, że po słowie 'Setup’ została wpisana spacja;
6. Opcjonalnie zalecamy również za pomocą np. EasyCleaner2 lub RegClean dokonać czyszczenia rejestrów.

Następie należy wyłączyć DEP zmieniając konfigurację pliku systemowego boot.ini, według następującego schematu:

1. Sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia Administratora lub jest zalogowany jako Administrator w systemie Windows XP;
2. Prawym klawiszem myszy kliknać na Mój Komputer i wybrać Właściwości (ewentualnie w Panelu Sterowania wybrać System);
3. Wybrać zakładkę Zaawansowane;
4. Wybrać Ustawienia w części Uruchamianie i Odzyskiwanie;
5. Otworzyć plik boot.ini klikając na Edytuj obok Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Etytuj;
6. Po otwarciu pliku boot.ini w Notatniku należy zmienić wpis /NoExecute=OptIn na /NoExecute=AlwaysOff;
7. Zapisać zmiany w pliku boot.ini, zamknąć wszystkie okna klikając OK i uruchomić ponownie komputer;
8. Zainstalować i aktywować ArcGIS (ArcView) – nie powinna pojawić się żadna wiadomość o błędzie;
9. Po instalacji, należy ponownie zmienić plik boot.ini do jego pierwotnej wersji (/NoExecute=OptIn);

Oryginalny artykuł ESRI opisujący powyższy problem jest dostępny (w języku angielskim) pod poniższym adresem:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=28065