Desktop GIS

Rejestracja oprogramowania – domyślna

(dotyczy: ArcView Demo, ArcView SU, ArcEditor SU, ArcSDE, ArcIMS)
(komputer musi być połączony z siecią Internet)

Po zakończeniu instalacji oprogramowania automatycznie może rozpocząć się proces autoryzacji i pojawi się okno kreatora rejestracji (jak w punkcie 2). Użytkownicy rejestrujacy oprogramowanie z pakietu ArcGIS Desktop do kreatora mają dostęp poprzez okno Desktop Administratora.

Kolejne kroki rejestracji:

1. Z Menu Start > Wszystkie Programy > ArcGIS uruchom Desktop Administrator,
wybierz „Rejestruj teraz” jak na rysunku i zatwierdź przez „OK”.
 

 
 
2. W powitalnym oknie kreatora rejestracyjnego wybierz pierwszą z opcji
(Zainstalowałem oprogramowanie i chcę je zarejestrować) i kliknij „Next”.
 

 
 
3. W kolejnym oknie wybierz również pierwszą z opcji metod rejestracji
(Rejestracja Internetowa – automatyczna) i przejdź dalej przez „Next”.
 

 
 
4. Wypełnij formularz rejestracyjny; nie używaj polskich liter (pola z gwiazdką są obowiązkowe) i kliknij „Next”.
 

 
 
5. Wypełnij drugą część formularza i przejdź dalej przez „Next”.
 

 
 
6. Dla wersji czasowej ArcView wpisz numer rejestracyjny
(znajdujący się w środku opakowania), kliknij „Next” i przejdź do punktu nr 9.
 

 
 
7. Dla wersji kluczowych ArcView i ArcEditor wpisz numer rejestracyjny (pochodzący z dokumentu
„ESRI License Confirmation*”) i numer klucza sprzętowego (patrz nadruk na kluczu) i kliknij „Next”.
* Użytkownicy rejestrujący Upgrade z wcześniejszej wersji oprogramowania proszeni są o wcześniejszy kontakt z ESRI Polska w celu udostępnienia nowego „Registration Number”.
 

 
 
8. Jeśli posiadasz wykupione rozszerzenia wpisz w formularzu ich numery rejestracyjne,
jeśli nie to przejdź dalej klikając „Next”.
 

 
 
9. Przez 30 dni możesz wypróbować funkcjonalność każdego z rozszerzeń,
zaznaczając wybrane. Możesz wypróbować je później (np. za miesiąc) dokonując ponownej rejestracji.
 

 
 
10. Po zatwierdzeniu poprzedniego okna nastąpi automatyczne połączenie z serwerem
i aktywacja produktu. Użytkownik jest powiadamiany o przebiegu procesu i jego rezultacie.
Kliknięcie „Finish” spowoduje zakończenie procesu rejestracji.
Pozostaje jeszcze zamknięcie okna „Desktop Administrator” przez „OK” i używanie oprogramowania.
 

 
* Z powodu częstych ograniczeń w korporacyjnych sieciach intranetowych rejestracja może zakończyć się niepowodzeniem. W takim przypadku prosimy przeprowadzić ponownie procedurę rejestracji opisaną jako „Rejestracja oprogramowania – poprzez e-mail”.
 

 
ESRI Polska | Zarejestruj produkt | Zgłoś problem techniczny | Skontaktaktuj się