Pozyskiwanie danych w terenie i zarządzanie nimi w ArcGIS

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

3 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Skutecznie pozyskuj dokładne dane, pozwalające podejmować decyzje w czasie rzeczywistym

Dowiedz się, jak oprogramowanie ArcGIS obsługuje pełną procedurę organizacji prac w zakresie zarządzania danymi w terenie – od biura do prac w terenie i z powrotem do biura. Poznasz najlepsze praktyki dotyczące konfigurowania i wdrażania aplikacji ArcGIS do pracy w terenie, aby spełniały Twoje potrzeby w zakresie gromadzenia danych. W czasie kursu, podczas wykonywania niektórych ćwiczeń będziesz mieć okazję skorzystania z własnego urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android.

Dla kogo jest kurs?

Dla wszystkich osób, które chcą poznawać możliwości platformy ArcGIS w zakresie zarządzania danymi pozyskiwanymi w terenie za pomocą aplikacji mobilnych.

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

 • Tworzenie i konfigurowanie map internetowych do gromadzenia danych na mapach i ankiet do gromadzenia danych na podstawie formularzy.
 • Efektywne tworzenie i zarządzanie zleceniami pracowników terenowych.
 • Szybkie rejestrowanie obserwacji terenowych w czasie rzeczywistym.
 • Monitorowanie trwających prac terenowych za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

 • ArcGIS Pro (Standard lub Advanced)
 • ArcGIS Online
 • ArcGIS Collector
 • ArcGIS Dashboards
 • ArcGIS Field Maps
 • ArcGIS QuickCapture
 • ArcGIS Survey123
 • ArcGIS Workforce

Wymagania i zalecenia

Wymagane jest tylko minimalne doświadczenie w obsłudze przeglądarki internetowej i użytkowaniu oprogramowania Windows do podstawowego zarządzania plikami i ich przeglądania. Zalecane jest ukończenie kursu Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w całej instytucji lub posiadanie równoważnej wiedzy. Wykonanie niektórych ćwiczeń wymaga posiadania urządzenia mobilnego (smartfonu lub tabletu) z systemem iOS lub Android z dostępem do Internetu.

 • ArcGIS Pro
 • ArcGIS Online

Spis treści