ArcGIS Pro: Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

1 dzień

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Naucz się generować i przetwarzać rastrowe dane powierzchniowe

 

W trakcie kursu uczestnicy używają różnorodnych narzędzi z zestawu Spatial Analyst do tworzenia nowych danych rastrowych, pozyskiwania nowych informacji z istniejących danych oraz do analizy złożonych powierzchni. Uczestnicy pracują z rastrowymi danymi wysokościowymi oraz innymi typami danych wykorzystywanych do modelowania powierzchni.

Dla kogo jest kurs?

Kurs jest przeznaczony dla analityków GIS oraz innych zaawansowanych użytkowników ArcGIS, którzy zajmują się modelowaniem oraz analizami przestrzennymi.

Cele

  • Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:
  • Używanie różnych metod interpolacji w celu utworzenia powierzchni rastrowych;
  • Ocena i porównywanie wygenerowanych powierzchni rastrowych;
  • Obliczanie gęstości, nachylenia i ekspozycji zboczy;
  • Tworzenie cieniowanej rzeźby terenu oraz map warstwicowych;
  • Obliczanie widoczności powierzchni i linii widoczności.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Spatial Analyst

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub posiadają wiedzę porównywalną.

  • ArcGIS Pro

Spis treści