ArcGIS Solutions rozwiązania do samodzielnego wdrożeniaSkontaktuj się z nami!

Rozwiązania oparte o aplikacje dostępne w platformie ArcGIS Online.

Rozwiązania tego typu charakteryzują się prostotą wdrażania (można to zrobić samodzielnie) oraz działania. Pozwalają one na zbieranie danych różnymi kanałami (przeglądarka internetowa, urządzenia mobilne), a także ich atrakcyjne prezentowanie i analizę. Zbierane dane mogą być informacjami pochodzącymi od mieszkańców lub przetwarzanymi w ramach wewnętrznych działań urzędu.

 

Z zamieszczonych poniżej nagrań można dowiedzieć się jak:

 • ArcGIS może pomóc w codziennej pracy w urzędzie,
 • zbierać informacje od mieszkańców,
 • promować swój samorząd,
 • samodzielnie wdrożyć omawiane rozwiązania wykorzystując ArcGIS Online.

 

Obejrzyj nagrania:

 • Zgłaszanie problemów

  Zestaw aplikacji pozwalających na zbieranie informacji o sytuacjach niepokojących społeczeństwo oraz zarządzanie procesem ich rozwiązywania. Zawarta ankieta uruchamiana w przeglądarce internetowej umożliwia publiczne wprowadzanie danych, natomiast aplikacja typu Dashboard służy do udostępniania informacji o statusie każdej ze spraw.

  Nagranie

  Plik do pobrania

 • Karta obserwacji

  Rozwiązanie służy do gromadzenia informacji o lokalizacji flory, fauny, grzybów, porostów oraz zbiorowisk roślinności na terenie Parku Narodowego lub innego obszaru objętego ochroną. Zbierane informacje dotyczą ponadto typu danego gatunku, w zależności od rodzaju wybranej obserwacji oraz inne parametry wraz z dokumentacją fotograficzną w formie interaktywnego formularza.

  Nagranie

  Plik do pobrania

 • Inwentaryzacja reklam

  Rozwiązanie ma na celu wspieranie gmin w procesie wdrażania regulacji uchwały krajobrazowej, skierowanej m.in. na redukcję chaosu reklamowego w miastach. Składa się ono z dwóch kluczowych komponentów. Pierwszym jest aplikacja mobilna ArcGIS Quick Capture, która umożliwia efektywną inwentaryzację reklam na terenie gminy. Użytkownik może dodać lokalizację nośnika reklamowe, wprowadzić atrybuty oraz dołączyć zdjęcia, co znacząco ułatwia monitorowanie i kontrolę przestrzeni publicznej. Drugim elementem jest ArcGIS Dashboard, który pozwala na dynamiczne wyświetlanie efektów prac terenowych. Za pomocą interaktywnych wykresów, wskaźników oraz map, koordynatorzy prac mogą na bieżąco obserwować rezultaty działań ekip w terenie, jak również podejmować decyzje o dalszych krokach. Całość stanowi kompletne i zintegrowane rozwiązanie do walki z niekontrolowanym rozmieszczeniem reklam.

  Nagranie

  Plik do pobrania

 • Kolekcja i inwentaryzacja drzew

  Zbieranie informacji o drzewach i zarządzanie nimi może być wykorzystane do stworzenia kolekcji, a następnie inwentaryzacji drzew będących własnością publiczną. Rozwiązanie usprawnia działania kontrolne i konserwacyjne jak również może informować społeczeństwo.

  Rozwiązanie „Kolekcja i inwentaryzacja drzew” zawiera ankietę wykonaną w ArcGIS Survey123 Connect do zbierania nowych informacji oraz aktualizacji istniejących danych, a także mapę internetową oraz panel operacyjny – ArcGIS Dashboard, na którym możliwe jest wyświetlanie mapy drzew oraz diagramów związanych ze stanem zdrowia roślinności miejskiej.

  Nagranie

  Plik do pobrania

 • Wyszukiwarka obiektów

  Rozwiązanie ma na celu stworzenie prostej wyszukiwarki obiektów zapisanych w warstwie punktowej i znajdujących się w zadanej odległości od wskazanej lokalizacji. Pozwala na filtrowanie wyników pod względem wybranych kryteriów i kategorii. Wymaga wcześniejszego przygotowania warstwy punktowej zawierającej obiekty.

  Nagranie

  Przykładowa warstwa