GIS w rolnictwie

GIS w rolnictwie to efektywne zarządzanie, intensyfikacja i monitorowanie produkcji rolnej. To możliwość integrowania informacji umożliwiających większą wydajność działań. To analizy i prognozowanie plonów. To skuteczne zarządzanie gospodarstwem rolnym. To również podnoszenie efektywności zarządzania rolnictwem na szczeblu centralnym.

Opis:

Na szczeblu gospodarstw rolnych GIS pomaga w ewidencji działek rolnych, prognozowaniu plonów oraz określaniu terenów odpowiednich dla wybranych upraw. Wykorzystywany jest również w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz do analizy i kartografii gleboznawczej. Na szczeblu centralnym GIS umożliwia identyfikację obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz pomaga w opracowaniu i realizacji programów wspierających rozwój rolnictwa oraz dopłat bezpośrednich dla gospodarstw.

Korzyści:

  • Integracja danych

    Możliwość uzyskania kompleksowego obrazu warunków i stanu prowadzonej działalności rolniczej dzięki integracji danych.

  • Analizy

    Możliwość prowadzenia analiz własności działek rolnych wraz z identyfikacją obszarów nie użytkowanych rolniczo. Analizy danych uwzględniających czynniki wpływające na wielkość i efektywność produkcji rolnej oraz ocena warunków dla prowadzenia działalności rolniczej.

  • Wizualizacja

    Tworzenie map obszarów rolnych obrazujących warunki wpływające na wielkość produkcji rolnej oraz wizualizacja wyników analiz wspomagająca opracowywanie wniosków i dostosowywanie produkcji rolnej do aktualnych warunków.

Poznaj opinie naszych klientów:

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Weź udział w szkoleniu
i wykorzystaj w pełni potencjał GIS:

Zobacz wszystkie szkolenia

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami ze świata GIS?

Odwiedź nasz serwis arcanagis.pl, przybliżymy ci tajniki wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.

arcanagis.pl