Leśniku! Zaktualizuj swoją licencję ArcGIS!

Wygasł Ci serwis licencji? Korzystasz z licencji ArcGIS starszej niż 10.7?

A może interesuje Cię nowa aplikacja desktopowa ArcGIS Pro lub udostępnianie danych w chmurze?

Jeżeli tak, to ta oferta jest dla Ciebie. Specjalna oferta Esri Polska dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

 Zamów ofertę

Program ArcGIS to popularne środowisko do tworzenia map używane przez ponad 70% nadleśnictw w Polsce, a także przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Dyrekcje Regionalne.

ArcGIS wspiera codzienne zadania leśników, takie jak tworzenie i aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej, wymiana informacji i danych między jednostkami, udostępnianie społeczeństwu informacji o lasach w tym edukacja leśna, czy pracę z danymi w terenie.

Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

W ramach specjalnej oferty można zakupić aktualizację (wznowienie serwisu) licencji ArcGIS Desktop Basic w bardzo atrakcyjnej cenie. Każda zaktualizowana licencja objęta jest rocznym serwisem zapewniającym polską pomoc techniczną, aktualizację do najnowszej wersji, jeśli taka zostanie wydana, oraz możliwość korzystania z ArcGIS Online. Dodatkowo użytkownik ma możliwość pracy z nową aplikacją desktopową ArcGIS Pro.

Oferta obowiązuję do 31 marca 2022 roku i obejmuje wszystkie posiadane przez jednostki Lasów Państwowych licencje pojedyncze ArcGIS Desktop Basic, których serwis jest nieaktywny co najmniej 18 miesięcy.

Symbolizacja Leśnej Mapy Numerycznej w ArcGIS Pro - Nagranie

Symbolizacja Leśnej Mapy Numerycznej w ArcGIS Pro - Nagranie

Sprawdź, jak zaimplementować pliki symbolizacji, zasymbolizować warstwy oraz jak w szybki sposób opublikować tak utworzoną mapę w Internecie za pomocą usługi ArcGIS Online.
Pakiet symbolizacji jest dostępny nieodpłatnie dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mających aktywny serwis licencji ArcGIS Desktop.

Szkolenie ArcGIS: Zastosowanie w leśnictwie

Szkolenie ArcGIS: Zastosowanie w leśnictwie

W naszym katalogu szkoleń pojawiła się nowa pozycja, przeznaczona przede wszystkim dla pracowników Lasów Państwowych, którzy chcieliby zapoznać się z aplikacją ArcGIS Pro oraz ArcGIS Online i mobilnymi aplikacjami terenowymi. Dwudniowy kurs ArcGIS: Zastosowanie w leśnictwie ma na celu przeprowadzić Państwa przez przykłady wykorzystania ArcGIS Pro w analizach danych leśnych, a tym samym wprowadzić w tajniki ArcGIS Pro i udostępniania danych z wykorzystaniem ArcGIS Online. Więcej informacji znajduje się na stronie www.esri.pl/szkolenia

Symbolizacja LMN w ArcGIS Pro

Symbolizacja LMN w ArcGIS Pro

Wychodząc naprzeciw potrzebom, do nowej aplikacji ArcGIS Pro przygotowana została symbolizacja Leśnej Mapy Numerycznej zgodna z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Udostępniana będzie ona w ramach aktywnego serwisu licencji, zatem każda jednostka LP, która spełni to wymaganie będzie mogła korzystać z symbolizacji LMN w aplikacji ArcGIS Pro.

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro to nowoczesna, aplikacja typu desktop wykorzystująca środowisko 64-bit, co pozwala na szybkie przetwarzanie dużej ilości danych wektorowych i rastrowych. Poza funkcjonalnością ArcMap, posiada wiele nowych narzędzi i bardziej przyjazny użytkownikowi interfejs. ArcGIS Pro jest dostępne w ramach licencji ArcGIS Desktop i można z niego korzystać na tej samej maszynie co ArcMap.

Analiza inwestycji liniowej w ArcGIS Pro – demo nt. wyznaczania powierzchni wyłączonej z produkcji leśnej na podstawie wydzieleni LMN i projektowanego przebiegu sieci energetycznej.

Więcej …

ArcGIS Online

ArcGIS Online

ArcGIS Online to rozwiązanie w chmurze Esri umożliwiające udostępnianie map w Internecie, wygodne zbieranie danych w terenie i efektywną wymianę informacji między jednostkami. Pozwala na budowanie własnych aplikacji internetowych bez programowania.

Opracowanie aplikacji webowej – demo nt. przygotowania bez programowania aplikacji webowej z wykorzystaniem danych LMN za pomocą ArcGISOnline i Web App Builder.

Więcej …

Przykłady aplikacji

 • Turystyka leśna

 • Zgłoś problem

Przeczytaj na arcanagis.pl

 • Wykorzystanie ArcGIS Survey123 do weryfikacji siedlisk przyrodniczych

  Wraz z potrzebą weryfikacji siedlisk przyrodniczych w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, pojawił się pomysł utworzenia aplikacji usprawniającej zbieranie danych o zbiorowiskach roślinnych w terenie. Aktualnie prace z zakresu fitosocjologii mają coraz większe znaczenie w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki w Lasach Państwowych.

  Przeczytaj …

 • StoryMaps – sposób na opowiedzenie swojej historii

  StoryMaps to aplikacja z rodziny ArcGIS, która za pomocą intuicyjnego interfeace’u umożliwia stworzenie zaawansowanej strony internetowej, na której oprócz tekstu, zdjęć i innych multimediów w łatwy sposób można implementować interaktywne autorskie mapy. Opracowania typu StoryMaps mogą posłużyć w kampaniach społecznych tworząc „opowieść” o tematyce związanej z bieżącymi problemami. Mogą one dotyczyć zaśmiecania lasu, prowadzonych działań ochronnych, restytucją rzadkich gatunków zwierząt czy roślin.

  Przeczytaj …

 • Zagrożenie powodowane przez martwe drzewa – przykład Puszczy Białowieskiej

  Wykorzystanie danych teledetekcyjnych oraz danych GIS daje możliwość przeprowadzenia szybkiej analizy dla dużego obszaru leśnego pod kątem występowania zagrożenia ze strony martwych drzew znajdujących się w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Opracowana metoda pozwala nie tylko na określenie lokalizacji zagrożenia, ale także na wstępną ocenę stopnia zagrożenia, która może okazać się pomocna w podejmowaniu decyzji dot. zarządzania tym zagrożeniem na danym obszarze.

  Przeczytaj …

 • Aktywność na terenie polskich lasów oczami danych społecznościowej informacji geograficznej (VGIS)

  W Polsce podmiotem odpowiadającym za zarządzanie większością terenów leśnych są Lasy Państwowe (LP), gospodarujące lasami państwowymi (publicznymi). Aby odpowiednio zagospodarować przestrzeń leśną do potrzeb społeczeństwa w zakresie rekreacji, Lasy Państwowe potrzebują między innymi informacji o aktywności społeczeństwa na terenach leśnych. .

  Przeczytaj …