Galeria wdrożeń – Mapa krakowskich przedsiębiorców


Pobierz w PDF

Wprowadzenie

Centrum Wsparcia dla Biznesu, a wraz z nim aplikacja Jestem AKTYWNY są odpowiedzią na potrzeby wynikające z rozproszenia wewnątrz Urzędu Miasta Krakowa danych i informacji dotyczących sytuacji lokalnych przedsiębiorców. Stanowią też reakcję na ograniczenia, jakie do codziennego życia przedsiębiorców wprowadziła pandemia COVID-19.

Głównym celem stworzenia HUB’a była chęć przekazania w ręce użytkowników platformy do komunikacji i wymiany informacji pomiędzy krakowskim magistratem, biznesem, mieszkańcami, a także światem nauki. Ważnym celem było ułatwienie dostępu do zbiorów informacji dotyczących usługodawców i producentów działających w najbliższej okolicy, jak również wsparcie lokalnych firmy, które pomimo trudnej sytuacji spowodowanej przez epidemię, nadal oferują swoje produkty i usługi.

O Kliencie

Nazwa Projektu: Centrum Wsparcia dla Biznesu

Branża: Administracja samorządowa

Lokalizacja: Kraków

Wykorzystane produkty:

 • ArcGIS HUB,
 • ArcGIS Pro,
 • ArcGIS Dashboards,
 • ArcGIS Survey123,
 • ArcGIS Web AppBuilder.

 • Narzędzia Esri pokazały naszemu miastu nowe możliwości, dzięki którym możemy pomagać mieszkańcom, zwłaszcza teraz
  w obliczu zagrożenia z jakim się mierzymy. Otwarcie się na nowe technologie i rosnąca informatyzacja urzędu idzie w parze
  także ze wzmożeniem działań marketingowych, które stosujemy w krakowskim magistracie.

  – Katarzyna Wysocka
  Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Urząd Miasta Krakowa

  Przed jakim wyzwaniem stał Urząd:

  Założeniem, które od początku przyświecało realizowanemu projektowi, było stworzenie platformy do komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy krakowskim magistratem, biznesem i światem nauki. Ważna była również szeroka dostępność rozwiązania dla mieszkańców oraz praca z jak najbardziej intuicyjnymi narzędziami, które pozwolą zminimalizować czas realizacji projektu. Te ostatnie zaakcentowały także potrzebę wyboru takiej organizacji, która swoją wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami wesprze pracowników magistratu.

  Jakie rozwiązanie zastosowano:

  Ze względu na czas pandemii COVID-19, w jakim przyszło realizować pierwsze elementy projektu, wiodącym stał się system Jestem AKTYWNY. Pokazał on szerokie spektrum możliwości HUB’a i zainicjował prace w kierunki budowy całej platformy rozwiązań i aplikacji. Dane, które zasiliły system pozyskane zostały z badań ankietowych przedsiębiorców w Krakowie, a prowadzonych przy użyciu narzędzia ArcGIS Survey123. Pierwsza ankieta badała wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych (pandemia) na przedsiębiorców oraz to, z jakimi niedogodnościami muszą się mierzyć i w jaki sposób sobie z nimi radzą. Odpowiedzi na pytania zadane w drugiej ankiecie wskazały na problem rozproszenia informacji, pokazały, że przedsiębiorcy mają trudności z dotarciem do informacji, nie wiedzą o projektach realizowanych przez miasto i niestety nie zaglądają na strony internetowe magistratu. Informacje te jeszcze mocniej wskazały na potrzebę stworzenia jednego miejsca, udostępnienia jednego adresu internetowego, pod którym użytkownik mógłby odnaleźć wszystkie niezbędne dane. Założenia całego projektu były nieustannie modyfikowane, także dzięki licznym funkcjonalnościom dostępnych narzędzi.
  Wśród osób odpowiedzialnych za projekt panowała duża zgodność dotycząca sposobu realizacji prac. Pracownicy Esri Polska na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie innych realizacji wiedzieli, że najlepszym sposobem współpracy jest szybki transfer wiedzy – przekazanie instrukcji, przeprowadzenie warsztatów i pokazów z obsługi poszczególnych aplikacji, które umożliwiają pracownikom magistratu samodzielną realizację projektu. Takie podejście, w połączeniu z umiejętnościami i zapałem przedstawicieli urzędu oraz charakterystyczną dla narzędzi Esri intuicyjnością w obsłudze, pozwoliło na pełną samodzielność w prowadzeniu prac. Z jednej strony osoby skierowane do realizacji zadania miały ciągły dostęp do wsparcia technicznego pracowników Esri, z drugiej strony mogły zachować pełną swobodę w działaniach i pracy w takim trybie, jaki był dla nich najbardziej odpowiedni. Finalnie, projekt Jestem AKTYWNY to hybryda bogatej palety funkcjonalności chmurowych rozwiązań Esri. Został osadzony w centrum ArcGIS Hub, platformie umożliwiającej współpracę w lokalnych społecznościach. Interaktywna forma prezentacji daje możliwość zawężenia mapy do konkretnego obszaru lub dzielnicy, filtrowanie przedsiębiorców na podstawie: branży, możliwości zamawiania usług i produktów online, opcji dostawy lub płatności za pomocą aplikacji mobilnych i internetu.

  Praktyka zdobyta podczas korzystania z narzędzi chmurowych Esri rozwinęła horyzont możliwości o nowe inicjatywy. Jedną z nich było powołanie Centrum Wsparcia dla Biznesu – nowoczesnej platformy umożliwiającej swobodny dostęp do najważniejszych informacji związanych z krakowskim środowiskiem biznesowym, dedykowanej mieszkańcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom nauki.

  – Anna Stec
  specjalista ds. GIS w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa

  Pierwotnie narzędzie Jestem AKTYWNY miało być skierowane do 500 odbiorców, a obecnie (licząc od lipca 2020r.) wyświetlone zostało ponad 3000 razy. Już dziś wiadomo, że projekt będzie aktualizowany i rozbudowywany o kolejne elementy. Przedsiębiorcy cały czas, korzystając z ankiet, zgłaszają swoje potrzeby i pomysły, a każdy z nich jest analizowany i brany pod uwagę. Przykładem następnego, cieszącego się dużą popularnością (w ostatnim tygodniu października 2020r. ponad 4000 wyświetleń) narzędzia wspierającego krakowską gospodarkę jest serwis, który zawiera zbiór przydatnych i praktycznych informacji o podmiotach gastronomicznych.

  Narzędzia przygotowane przez krakowski magistrat, to także forma wsparcia mieszkańców, dająca im szansę na lepsze poznanie swojego otoczenia i zaznajomienia się z działającymi w sąsiedztwie firmami, o których istnieniu często mogli nie wiedzieć.

  Jakie korzyści zostały osiągnięte:

  Projekt Jestem AKTYWNY już teraz z powodzeniem wpisał się na listę inicjatyw podejmowanych w celach zwalczania skutków pandemii COVID-19 i jest kolejnym przykładem, wykorzystania GIS w działaniach, które ulepszają miejską rzeczywistość. To projekt hybrydowy, czyli skierowany zarówno do przedstawicieli biznesu, jak i do mieszkańców. Dzięki mapie każdy użytkownik w jednym miejscu może znaleźć informacje o firmach działających w konkretnej dzielnicy czy na wybranym osiedlu lub obszarze Krakowa bez konieczności wychodzenia z domu.

  Promocja lokalnych
  przedsiębiorców

  Wymiana informacji
  pomiędzy mieszkańcami

  Informacje dostępne
  z każdego miejsca

  Doświadczenie zdobyte podczas pracy nad projektem z powodzeniem wykorzystane zostanie w bieżącej pracy magistratu. Za pomocą tego narzędzia Miasto chce także uaktywnić lokalne firmy nie korzystające do tej pory z promocji swojej działalności w internecie, przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu cyfrowemu.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami, a nasz zespół specjalistów
  odpowie na wszystkie Twoje pytania.