Specjalistyczne

Są zagadnienia, które wymagają indywidualnego podejścia.

O planie szkoleniowym

Niektóre dane i tematy należy omówić osobno. Z myślą o nich powstał plan szkoleniowy SPECJALISTYCZNE, w którym znajdują się kursy dotyczące danych branżowych oraz takich, które mają określoną grupę użytkowników.

Cele

  • Organizowanie, przetwarzanie, wizualizowanie i udostępnianie danych za pomocą chmury punktów LIDAR.
  • Tworzenie i konfigurowanie map internetowych do gromadzenia danych na mapach i ankiet do gromadzenia danych na podstawie formularzy.
  • Efektywne tworzenie i zarządzanie zleceniami osób pracujących w terenie za pomocą aplikacji mobilnych.
  • Monitorowanie trwających prac terenowych za pomocą interaktywnego panelu operacyjnego.
  • Wdrażanie rozwiązań sieci użyteczności publicznej Utility Network.
  • Tworzenie, analizowanie i udostępnianie danych związanych z leśnictwem.

Zalecenia

Zalecane jest ukończenie kursów z planu START – ArcGIS Online: Podstawowe procedury oraz ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro.

Oprogramowanie

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online
  • ArcGIS Enterprise