NOWOŚĆ

Praca z sieciami Utility Network w ArcGIS

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Zarządzaj danymi sieciowymi w ArcGIS

ArcGIS Utility Network zapewnia niezawodne narzędzia do modelowania, wizualizacji, edytowania i analizowania złożonych sieci użyteczności publicznej. Ten kurs – przeznaczony dla specjalistów GIS, którzy edytują i analizują sieci elektryczne, gazowe lub wodne – wprowadza model sieci użyteczności publicznej w geobazie przedsiębiorstwa. Dowiedz się o możliwościach, które organizacje mogą wykorzystać, aby lepiej zarządzać zasobami sieciowymi, minimalizować zakłócenia w działaniu sieci i szybko reagować na awarie. Uczestnicy mogą zdecydować się na ukończenie ćwiczeń z wykorzystaniem danych dotyczących wody, gazu lub energii elektrycznej.

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

  • Poznanie sieci uzbrojenia terenu korzystającej z konfiguracji zależnej od branży, dostępnej w ArcGIS Solutions.
  • Zastosowanie standardowej procedury pracy do tworzenia i edytowania obiektów przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych.
  • Przeprowadzenie śledzenia sieci w celu zidentyfikowania źródła zakłóceń i klientów, których to dotyczy.
  • Utworzenie i udostępnienie diagramu w celu dynamicznego wizualizowania sieci.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Advanced)
  • ArcGIS Enterprise 11.1 (Advanced)
  • ArcGIS Utility Network

Zalecane doświadczenie

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS Pro, którzy ukończyli szkolenia ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS, Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro lub posiadają wiedzę porównywalną.

Słowa kluczowe

UTIL, Utility Network, ArcGIS Enterpise, procedury, wprowadzenie, wizualizacja, analiza, edycja, sieci, zasoby sieciowe, tworzenie map, mapy, analizy przestrzenne, analizy, zarządzanie danymi, online, web, web mapa, mapa internetowa, internet, instytucja, tworzenie mapy internetowej, sieć gazowa, sieć wodna, sieć wodociągowa, sieć elektryczna.

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Enterprise

Spis treści