ArcGIS Desktop

ArcGIS Desktop to narzędzie umożliwiające tworzenie, analizowanie, udostępnianie oraz zarządzanie informacją geograficzną w taki sposób, aby wspierać decydentów w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych na podstawie zebranych i opracowanych danych.

Podstawowe informacje:

ArcGIS Desktop to narzędzie umożliwiające tworzenie, analizowanie, udostępnianie oraz zarządzanie informacją geograficzną w taki sposób, aby wspierać decydentów w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych na podstawie zebranych i opracowanych danych.

Wykorzystując dane z wielu źródeł ArcGIS Desktop umożliwia tworzenie inteligentnych i atrakcyjnych wizualnie map, identyfikację wzorców przestrzennych, a także, udostępnianie informacji w zależności od celu, w organizacji, internecie czy aplikacjach mobilnych.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

 • Kompleksowe analizy

  ArcGIS Desktop umożliwia prowadzenie wszechstronnych, kompleksowych analiz i modelowania danych.

 • Zarządzanie danymi

  ArcGIS Desktop zapewnia integralność i dokładność danych za pomocą kompletnego zestawu narzędzi do przechowywania, edycji, oceny i zarządzania wszystkimi rodzajami danych przestrzennych.

 • Przetwarzanie obrazów

  Drony, satelity, samoloty, wideo, lidar - ArcGIS Desktop oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania i analizy obrazów.

 • Kompletny obraz

  ArcGIS Desktop umożliwia efektywną integrację i wizualizację wielu różnych typów informacji pochodzących z różnych źródeł, tworząc pełny obraz sytuacji, zagadnienia czy problemu.

Rozszerzenia:

 • ArcGIS 3D Analyst

  ArcGIS 3D pozwala na tworzenie realistycznych widoków do analizowania danych. Jest to narzędzie do tworzenia danych 3D, zarządzania nimi i ich wizualizacji wykonywania analiz w przestrzeni trójwymiarowej i udostępniania ich wyników.

 • ArcGIS Geostatistical Analyst

  Rozszerzenie obejmuje zestaw zaawansowanych narzędzi pozwalających badać dane przestrzenne i generować modele powierzchni z wykorzystaniem metod statystycznych i deterministycznych. ArcGIS Geostatistical Analyst umożliwia interpolowanie modelu na podstawie danych pomiarowych w wybranych punktach badanej powierzchni.

 • ArcGIS Network Analyst

  Rozszerzenie to pozwala na prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych takich jak: planowanie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania. Dzięki niemu i zastosowaniu zaawansowanego modelu danych sieciowych możliwe jest również tworzenie sieci na podstawie danych GIS.

 • ArcGIS Spatial Analyst

  ArcGIS Spatial Analyst oferuje szereg narzędzi do modelowania i analiz przestrzennych. Użyj tego rozszerzenia, aby rozwiązać złożone problemy, takie jak na przykład znalezienie optymalnej lokalizacji dla nowego sklepu lub określenie najbardziej zrównoważonego obszaru dla klasy roślinności.

 • ArcGIS Data Interoperability

  Narzędzie umożliwia bezpośredni odczyt setek popularnych formatów danych wektorowych GIS. Na przykład źródła danych, takie jak zaawansowane zestawy danych CAD z rozszerzonymi atrybutami encji, zestawy danych MapInfo, zestawy danych Intergraph GeoMedia i wiele innych, mogą być dostępne, wyświetlane i wykorzystywane bezpośrednio w ArcGIS.

 • ArcGIS Workflow Manager

  Funkcjonalność tego rozszerzenia polega na tworzeniu zadań (Tasks) projektujących serie operacji, które użytkownik ma po kolei wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi znajdujących się w menu aplikacji.