Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

3 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

W trakcie tego kursu uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi narzędziami oprogramowania ENVI. Dowiadują się, co to są analizy hiperspektralne, a podczas ćwiczeń wykonują analizy na podstawie danych pozyskiwanych z wielu typów sensorów. Przedstawiane są również możliwości rozbudowania funkcjonalności pakietu ENVI z zastosowaniem wielu dostępnych narzędzi.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiadują się jak:

  • pracować w aplikacji ENVI;
  • czytać dane rastrowe w ENVI;
  • dokonywać ekstrakcji obiektów;
  • wykonywać klasyfikacje;
  • przetwarzać dane rastrowe.
  • wykonywać analizy hiperspektralne;
  • rejestrować obrazy;
  • pracować z danymi wektorowymi w ENVI.

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu teledetekcji.

Spis treści