NOWOŚĆ

Tworzenie aplikacji w ArcGIS StoryMaps

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. angielski

Koszt szkolenia (netto)

Storytelling nigdy nie był tak prosty.

Aplikacje ArcGIS StoryMaps zyskały popularność jako sposób na tworzenie stron internetowych łączących tekst i elementy multimedialne z informacją przestrzenną przedstawioną na mapach. Ten kurs przeznaczony jest dla każdego, kto chce dzielić się informacjami w interaktywny i angażujący sposób — przedstawia koncepcje, najlepsze praktyki i rozwiązania, które warto wdrożyć podczas tworzenia i udostępniania informacji za pomocą ArcGIS StoryMaps.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • projektować aplikacje zgodnie z ich celem oraz dopasowane do odbiorców;
  • dodawać mapy internetowe, obrazy, multimedia i tekst, aby stworzyć spójną i angażującą aplikację;
  • stosować motywy projektu, aby dostosować i poprawić atrakcyjność aplikacji;
  • publikować i udostępniać aplikacje odbiorcom.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Online
  • ArcGIS StoryMaps

Zalecane doświadczenie

Znajomość oprogramowania ArcGIS Online w zakresie projektowania map internetowych jest zalecana, natomiast nie jest wymagana. Dla osób, które nie znają ArcGIS Online polecamy zapoznanie się z materiałem z Biblioteki multimediów Esri Polska: Wstęp do ArcGIS Online.

Słowa kluczowe

STAR, ArcGIS Online, tworzenie, mapy narracyjne, StoryMaps, opowieści, historie, narracje, wizualizacja, story, storytelling, obrazy, mapy, video, filmy, narracja, aplikacja, mapa narracyjna, mapa opowieści, arcgisonline, arcgis.com, mapa

  • ArcGIS Online

Spis treści