Cykl webinarów „Tajniki platformy ArcGIS”

Spotkania z ekspertami Esri Polska

 Zarejestruj się

Mimo częściowego znoszenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii w kraju, nadal wiele osób preferuje pracę zdalną. Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowaliśmy się kontynuować wirtualne spotkania z ekspertami Esri Polska, aby móc dzielić się naszą wiedzą na temat platformy ArcGIS.
Cały cykl webinarów skoncentrowany jest na prezentacji narzędzi, funkcjonalności i źródeł danych, które ułatwią wszystkim użytkownikom poznanie tajników platformy ArcGIS od Esri.
Webinary realizowane są w formie 20 minutowych prezentacji prowadzonych na żywo, a udział w nich możliwy jest poprzez platformę Clickmeeting po dokonaniu rejestracji.
Harmonogram webinarów
Spotkania z ekspertami

Spotkania z ekspertami

Wrzesień, październik 2020

30 września, godz. 15:00 – ArcGIS Urban, ekspertka Monika Kwiatkowska

7 października, godz. 15:00 – ArcGIS HUB Premium, ekspertka Urszula Kwiecień

Zarejestruj się

ArcGIS HUB Premium

ArcGIS HUB Premium

7 października, ekspertka Urszula Kwiecień

ArcGIS Hub jest łatwym w konfiguracji rozwiązaniem opartym na platformie chmurowej, przeznaczonym do współpracy organizacji ze społecznościami w celu realizacji różnego rodzaju inicjatyw. Podczas webinarium zaprezentowane zostaną możliwości dostępne w ramach ArcGIS Hub Premium.

Zarejestruj się

ArcGIS Urban

ArcGIS Urban

30 września, ekspertka Monika Kwiatkowska

ArcGIS Urban to narzędzie służące do planowania zagospodarowania przestrzennego w przestrzeni trójwymiarowej oparte na przeglądarce internetowej. Wspomaga proces przepływu informacji o zagospodarowaniu przestrzennym miasta pomiędzy planistami, projektantami, deweloperami i mieszkańcami, przez co zwiększa zaangażowanie społeczne. Podczas webinarium zaprezentowana zostanie wizualizacja istniejących planów zagospodarowania przestrzennego oraz zabudowy w przestrzeni 3D. Przedstawione zostaną również narzędzia służące do analizowania istniejącej zabudowy oraz wpływu nowych inwestycji na otoczenie.

Zarejestruj się

ENVI Rozbudowany system teledetekcyjny

ENVI Rozbudowany system teledetekcyjny

23 września, ekspert Michał Domański

Zobrazowania satelitarne są bogatym źródłem informacji o powierzchni Ziemi. W celu „wydobycia” tych informacji i włączenia ich do analiz GIS, konieczne jest przetworzenie obrazów z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów. Podczas webinarium przedstawione zostanie oprogramowanie ENVI – rozbudowany system teledetekcyjny umożliwiający analizy zobrazowań wielo- i hiperspektralnych, jak również danych radarowych SAR.

Zarejestruj się

Przetwarzanie zobrazowań pozyskanych dronami

Przetwarzanie zobrazowań pozyskanych dronami

16 września, ekspert Maciej Piaskowski

Podczas webinarium przedstawione zostaną narzędzia umożliwiające przetworzenie zdjęć pozyskanych bezzałogowymi statkami powietrznymi, zwanymi popularnie dronami. Omówione i zaprezentowane zostaną wyniki takiego przetwarzania – produkty 2D oraz 3D, takie jak ortomozaika, numeryczne modele terenu, chmura punktów oraz mesh 3D.

Zarejestruj się

Wprowadzenie do ArcGIS Workforce

Wprowadzenie do ArcGIS Workforce

20 sierpnia, ekspertka Monika Kwiatkowska

ArcGIS Workforce – aplikacja służąca do efektywnego planowania oraz zarządzania pracami terenowymi. W trakcie webinarium zaprezentowane zostaną możliwości konfiguracyjne i przestawione zostanie praktyczne wykorzystanie aplikacji ArcGIS Workforce.

Zarejestruj się …

ArcGIS Enterprise - Role serwerowe

ArcGIS Enterprise - Role serwerowe

18 sierpnia, ekspert Maciej Piaskowski

Podczas webinarium przedstawione zostaną funkcjonalności ról serwerowych, które pozwalają na rozszerzanie możliwości analitycznych oraz prezentacyjnych ArcGIS Enterprise. Poruszony zostanie również temat licencjonowania omawianych rozwiązań.

Zarejestruj się …

Wprowadzenie do ArcGIS Workforce

Wprowadzenie do ArcGIS Workforce

13 sierpnia, ekspertka Monika Kwiatkowska

ArcGIS Workforce – aplikacja służąca do efektywnego planowania oraz zarządzania pracami terenowymi. W trakcie webinarium zaprezentowane zostaną możliwości konfiguracyjne i przestawione zostanie praktyczne wykorzystanie aplikacji ArcGIS Workforce.

Zarejestruj się …

Wprowadzenie do ArcGIS QuickCapture

Wprowadzenie do ArcGIS QuickCapture

11 sierpnia, ekspertka Monika Kwiatkowska

ArcGIS QuickCapture to aplikacja służąca do szybkiego zbierania danych w terenie. Podczas webinarium omówiony zostanie proces konfiguracji projektu, a następnie funkcjonalność aplikacji. Zaprezentowane zostaną również przykłady wykorzystania QuickCapture do różnych zadań terenowych.

Zarejestruj się …

Wprowadzenie do ArcGIS Survey123

Wprowadzenie do ArcGIS Survey123

6 sierpnia, ekspertka Urszula Kwiecień

Webinarium poświęcone będzie tematyce tworzenia interaktywnych formularzy. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak za pomocą aplikacji ArcGIS Survey 123 zaprojektować ankietę, udostępnić ją, a następnie przeanalizować jej wyniki.

Zarejestruj się …

Wrowadzenie do ArcGIS Collector

Wrowadzenie do ArcGIS Collector

4 sierpnia, ekspertka Urszula Kwiecień

Podczas webinarium omówione zostaną możliwości realizacji prac terenowych z użyciem aplikacji ArcGIS Collector. Zaprezentowany zostanie proces przygotowania oraz wykonywania zadań z użyciem aplikacji mobilnej z uwzględnieniem trybu offline.

Zarejestruj się …

ArcGIS Online ArcGIS Enterprise Praca w terenie

ArcGIS Online ArcGIS Enterprise Praca w terenie

30 lipca, ekspert Tomasz Brzeziński

Podczas webinarium uczestnicy poznają całą gamę aplikacji wchodzących w skład platformy ArcGIS i związanych z pracą w terenie, z użyciem urządzeń mobilnych. Przybliżone zostaną również możliwe scenariusze współpracy pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.

Zarejestruj się …

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise Tworzenie HUBa basic/Site

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise Tworzenie HUBa basic/Site

28 lipca, ekspertka Urszula Kwiecień

Podczas webinarium przedstawione zostaną możliwości tworzenia witryn internetowych w środowisku ArcGIS Online i Enterprise. W trakcie prezentacji omówione zostaną opcje konfiguracji i dostosowania stron z wykorzystaniem kreatora ArcGIS Hub i Sites oraz przykładowe opracowania.

Zarejestruj się …

ArcGIS Pro Analizy przestrzenne

ArcGIS Pro Analizy przestrzenne

23 lipca, ekspert Tomasz Brzeziński

Tematem webinarium będzie wykonywanie wybranych analiz przestrzennych z wykorzystaniem aplikacji ArcGIS Pro. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak w prosty sposób wykonywać analizy sieciowe na podstawie sieci drogowej, poznają różne sposoby pracy na danych rastrowych, interaktywne analizy 3D oraz inne funkcje.

Zarejestruj się …

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise Tworzenie dashboardów

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise Tworzenie dashboardów

21 lipca, ekspertka Urszula Kwiecień

Webinarium będzie poświęcone tematyce dynamicznego analizowania danych za pomocą przeznaczonych do tego celu aplikacji. Uczestnicy spotkania poznają możliwości tworzenia i konfiguracji paneli operacyjnych za pomocą ArcGIS Dashboard, wspierających podejmowanie decyzji oraz monitorowanie zjawisk i zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się …

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise - tworzenie aplikacji

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise - tworzenie aplikacji

9 lipca, ekspertka Monika Kwiatkowska

Budowanie produktów geoinformacyjnych w środowisku Esri za pomocą kreatorów aplikacji oraz witryn internetowych. Prezentacja funkcjonalności wybranych rozwiązań m.in. Web App Builder, ArcGIS Experience Builder oraz ArcGIS StoryMaps.

Zarejestruj się …

ArcGIS Pro - tworzenie map i wizualizacji

ArcGIS Pro - tworzenie map i wizualizacji

7 lipca, ekspert Tomasz Brzeziński

Jak wizualizować dane w aplikacji ArcGIS Pro? Jakimi technikami tworzyć mapy w tym serie map wieloarkuszowych i z jakich funkcji skorzystać podczas tworzenia wykresów i prezentacji danych 3D?

Zarejestruj się …

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise - tworzenie map i wizualizacji

ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise - tworzenie map i wizualizacji

2 lipca, ekspertka Urszula Kwiecień

Jak wizualizować dane w portalu ArcGIS Online i ArcGIS Enterprise? Jak opracować mapę z użyciem danych pochodzących z różnych źródeł z użyciem m.in. smart mapping, arcade? Oprócz powyższych tematów nasza ekspertka pokaże także różnego rodzaju opcje i narzędzia dostępne w przeglądarce mapy portalu.

Zarejestruj się …

ArcGIS Pro - dzielenie się danymi i mapami

ArcGIS Pro - dzielenie się danymi i mapami

30 czerwca, ekspertka Monika Kwiatkowska

Prezentacja możliwości publikowania wyników pracy do Portalu (ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise), a także sposoby dzielenia się zasobami między użytkownikami organizacji.

Zarejestruj się …

ArcGIS Pro - automatyzacja zadań

ArcGIS Pro - automatyzacja zadań

25 czerwca, ekspertka Monika Kwiatkowska

Prezentacja narzędzi służących do automatyzacji procesów przetwarzania i analizy danych w środowisku ArcGIS Pro. Zagadnienia takie jak: Model Builder, Taski, Scheduler oraz Python

Zarejestruj się …

ArcGIS Enterprise - obsługa portalu

ArcGIS Enterprise - obsługa portalu

24 czerwca, ekspert Maciej Piaskowski

Federacja portalu Enterprise z rolami serwerowymi oraz płynące z tego korzyści, a także informacja jak zarządzać rozwiązaniem z punktu widzenia administratora.

Zarejestruj się …

Business Analyst Online

Business Analyst Online

23 czerwca, ekspert Jakub Chmielnicki

Aplikacja Business Analyst Online – aplikacja web, która wykorzystując dane socjodemograficzne pozwala na wykonywanie dynamicznych map, analiz rynku czy wybór optymalnego miejsca pod nowe placówki. Dodatkowo w łatwy sposób umożliwia udostępnianie wyników prac poprzez raporty czy infografiki.

Zarejestruj się …

ArcGIS Online – Obsługa portalu

ArcGIS Online – Obsługa portalu

18 czerwca, ekspertka Urszula Kwiecień

Środowisko portalu ArcGIS Online. Możliwości zarządzania subskrypcją, w kontekście m.in. przydzielania dostępu do funkcjonalności określonym użytkownikom, regulowania poziomu dostępności różnego rodzajów zasobów, monitorowanie aktywności.

Zarejestruj się …

ArcGIS Pro – Tworzenie danych

ArcGIS Pro – Tworzenie danych

17 czerwca, ekspert Tomasz Brzeziński

Edycja danych przestrzennych, narzędzia edycyjne, tworzenie szablonów obiektów czy siatki edycyjnej. Prezentacja zaawansowanych metody edycji z wykorzystaniem topologii oraz edycja danych rastrowy.

Zarejestruj się …

3D GIS

3D GIS

16 czerwca, ekspertka Monika Kwiatkowska

Rozwiązania do tworzenia wizualizacji 3D, sposób tworzenia danych 3D, a także importu danych z różnych źródeł. Prezentacja wizualizacji danych, która umożliwia ich udostępnianie poprzez przeglądarkę internetową.

Zarejestruj się…

ArcGIS Pro - pozyskiwanie danych z różnych źródeł

ArcGIS Pro - pozyskiwanie danych z różnych źródeł

10 czerwca, ekspert Tomasz Brzeziński

Gotowe do użycia dane przestrzenne, które użytkownicy mogą pozyskać i wykorzystać do realizacji swoich zadań. Prezentacja danych dostarczanych przez Esri, takich jak mapy bazowe i warstwy z projektu Living Atlas jak również przykład użycia usług WMS/WFS oraz danych 3D w formacie City GML.

Zarejestruj się…

Business Analyst Desktop

Business Analyst Desktop

9 czerwca, ekspert Jakub Chmielnicki

Aplikacja Business Analyst Desktop – zestaw narzędzi, które umożliwiają operacje o zasadniczym znaczeniu dla analizy rynku – między innymi analizy przydatności, rozwiązania terytorialne, analizy klientów czy modele grawitacyjne. Dodatkowo rozwiązanie Business Analyst posiada dostęp do danych socjodemograficznych, które stanowią wartość dodaną dla wykonywanych analiz biznesowych.

Zarejestruj się…

ArcGIS Online ArcGIS Enterprise

ArcGIS Online ArcGIS Enterprise

4 czerwca, ekspert Maciej Piaskowski

Przygotowanie portalu ArcGIS Online oraz ArcGIS Enterprise do pracy. Konfiguracja głównych elementów rozwiązania takich jak: strona główna, ustawienia regionalne, kwestie bezpieczeństwa i dostępu do zasobów.

Zarejestruj się…

ArcGIS Pro Zarządzanie danymi

ArcGIS Pro Zarządzanie danymi

3 czerwca, ekspert Tomasz Brzeziński

Zarządzanie danymi w ArcGIS Pro począwszy od stworzenia struktury danych, poprzez mechanizmy pozwalające na zachowanie jakości danych takie jak słowniki czy topologia.

Zarejestruj się…

Wstęp do ArcGIS Enterprise

Wstęp do ArcGIS Enterprise

28 maja, ekspert Maciej Piaskowski

Podstawowe informacje o ArcGIS Enterprise, w tym jego główne komponenty oraz licencjonowanie, a także scenariusze wdrażania oprogramowania we własnej infrastrukturze oraz możliwości skalowania jego wydajności.

Zarejestruj się…

Wstęp do ArcGIS Online

Wstęp do ArcGIS Online

27 maja, ekspertka Urszula Kwiecień

Podstawowe informacje o rozwiązaniu chmurowym, jakim jest ArcGIS Online. Prezentacja jego możliwości i zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością rozwiązania oraz zasadami jego licencjonowania.

Zarejestruj się…

Wstęp do ArcGIS Pro

Wstęp do ArcGIS Pro

21 maja, ekspert Tomasz Brzeziński

Aplikacja ArcGIS Pro – nowoczesna aplikacja desktopowa dla każdego: co wyróżnia ArcGIS Pro, jakie ma zastosowania, dlaczego warto jej używać i jaki jest sposób licencjonowania.

Zarejestruj się…

Wstęp do platformy ArcGIS

Wstęp do platformy ArcGIS

20 maja, ekspert Tomasz Brzeziński

Koncepcja platformy ArcGIS – elastycznego rozwiązania geoprzestrzennego dla instytucji. Prezentacja architektury platformy, aplikacji wchodzących w jej skład oraz powiązania między nimi. Przybliżony zostanie również sposób licencjonowania.

Zarejestruj się…

Kreatory aplikacji

Kreatory aplikacji

13 maja, ekspertka Monika Kwiatkowska

Kreatory aplikacji – tworzenie wygodnych aplikacji internetowych dostosowanych do potrzeb użytkowników w oparciu o kreatory aplikacji i stron. Prezentacja budowania produktów geoinformacyjnych w środowisku Esri, za pomocą kreatorów aplikacji oraz witryn internetowych. Kreatory to świetny sposób na stworzenie funkcjonalnych aplikacji w bardzo szybki i elastyczny sposób, bez posiadania umiejętności programistycznych. Przedstawienie funkcjonalności wybranych rozwiązań m.in. ArcGIS Experience Builder, ArcGIS StoryMaps oraz ArcGIS Hub.

ArcGIS Insights Aplikacja analityczna dla każdego

ArcGIS Insights Aplikacja analityczna dla każdego

6 maja, ekspert Jakub Chmielnicki

Jak tworzyć efektywne analizy GIS nie sięgając po złożoną aplikację desktopową. Prezentacja budowy aplikacji i tworzenie efektywnych analiz za pomocą mechanizmów typu „przeciągnij i upuść”. Przedstawione zostaną zasady licencjonowania, praca z danymi pochodzącymi z różnych źródeł, tworzenie map i wykresów, a także udostępnianie wykonanej pracy innym użytkownikom.

ArcGIS Pro Nowoczesna aplikacja desktopowa

ArcGIS Pro Nowoczesna aplikacja desktopowa

29 kwietnia, ekspert Jakub Chmielnicki

Dlaczego warto sięgnąć po ArcGIS Pro? Pokaz nowości i wybranych funkcji ułatwiających życie na co dzień – układ interfejsu aplikacji, niektóre narzędzia i funkcje ułatwiających pracę, a także wybrane nowości związane z obsługą tabeli atrybutów, narzędzi edycyjnych i geoprzetwarzania (Model Builder, środowisko 3D).

Praca z obrazami w środowisku Esri

Praca z obrazami w środowisku Esri

22 kwietnia, ekspert Maciej Piaskowski

Przegląd narzędzi do pracy z cennym źródłem danych jakim są obrazy rastrowe. Rola Image Server, zestaw danych mozaiki, funkcje rastrowe. Prezentacja wybranych rozwiązań ArcGIS, pozwalających zarówno na udostępnianie danych o charakterze rastrowym, jak i przetwarzanie tego typu danych. Pokaz narzędzi umożliwiających wykorzystanie modeli Deep Learning, możliwości ArcGIS Image Server oraz aplikacji pozwalających na wygenerowanie szeregu produktów informacyjnych z danych pozyskanych dronami.