Zarządzanie i Edycja

Poznaj najlepsze praktyki, aby efektywnie edytować, udostępniać oraz zarządzać swoimi danymi.

O planie szkoleniowym

Plan szkoleniowy ZARZĄDZANIE I EDYCJA pozwoli na zapoznanie się z metodami tworzenia danych przestrzennych oraz utrzymywania ich w odpowiedniej jakości. Szkolenia umożliwiają dokładne poznanie geobaz, natywnego formatu przechowywania danych w platformie ArcGIS, i skupiają się na technikach zarządzania bazami danych oraz sposobach udostępniania zasobów między użytkownikami.

Cele

  • Poznanie technik tworzenia i modyfikowania obiektów oraz atrybutów
  • Utrzymywanie jakości danych przestrzennych.
  • Przedstawianie informacji na mapie.
  • Projektowanie schematu geobazy plikowej i profesjonalnej.
  • Poznanie najlepszych praktyk pracy z komponentami geobazy.
  • Udostępnianie zasobów między użytkownikami platformy ArcGIS.
  • Zarządzanie geobazą profesjonalną.

Zalecenia

Zalecane jest ukończenie kursów z planu START – ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro.

Oprogramowanie

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online
  • ArcGIS Enterprise