ArcGIS Pro׃ Wprowadzenie do systemu GIS

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Odkryj potęgę przestrzeni.

Poznaj podstawowe pojęcia leżące u podstaw technologii GIS i danych geograficznych. Na tym kursie zdobędziesz doświadczenie w korzystaniu z map GIS do poznawania i wizualizacji obiektów, w analizowaniu danych w celu znalezienia odpowiedzi na pytania i tworzenia nowych informacji oraz w udostępnianiu map, danych i innych zasobów, aby były łatwo dostępne w całej instytucji.

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o dane dotyczące Warszawy oraz sieci kolejowej w Polsce.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • wybierać odpowiednie dane do projektów przestrzennych,
  • tworzyć mapy, dodawać do nich dane i odpowiednio je wyświetlać,
  • udostępniać dane, mapy i inne zasoby w ArcGIS Online,
  • wykonywać analizy przestrzenne w celu uzyskania szerszej informacji o obiektach na mapie.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników oprogramowania ArcGIS Pro, którzy nie mają żadnych doświadczeń z oprogramowaniem ArcGIS. Wymagane jest jedynie minimalne doświadczenie w użytkowaniu systemu operacyjnego Windows do podstawowego zarządzania plikami i ich przeglądania.

Słowa kluczowe

GISA, ArcGIS Pro, Pro, nowości, ArcGIS Online, gdb, shp, shape, geobaza, instytucja, arcgis.com, mapy bazowe, wprowadzenie, podstawa, podstawy, podstawowe, dodawanie danych, tworzenie map, tworzenie, kompozycja, prosta, prosty, wstęp, początek, jak zacząć, mapa, mapy, internet, mapa internetowa

 

 

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online

Spis treści