Geoprzetwarzanie rastrów w ArcGIS Spatial Analyst

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

1 dzień

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

1 000,00 zł

Kurs zapoznaje uczestników z narzędziami geoprzetwarzania wykorzystywanymi podczas przetwarzania i analizowania danych rastrowych. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób uruchamiać wyrażenia algebry mapy oraz tworzyć modele przestrzenne stosując opracowane schematy geoprzetwarzania, jak również poznają podstawy logiki rozmytej (fuzzy logic) – nauki pozwalającej tworzyć modele przynależności (modele podobieństwa).

Dla kogo jest kurs?

Kurs jest przeznaczony dla analityków GIS oraz innych zaawansowanych użytkowników ArcGIS, którzy wykorzystują rastrowe dane przestrzenne do wyznaczania lokalizacji obiektów oraz modelowania powierzchni.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiadują się jak:

  • kontrolować własności wynikowych danych przy użyciu środowiska geoprzetwarzania;
  • budować wyrażenia algebry mapy w Kalkulatorze Rastrów korzystając z narzędzi, operatorów i funkcji Spatial Analyst;
  • kontrolować wartości komórek wynikowych przy użyciu narzędzi logicznych i warunkowych;
  • używać funkcji lokalnych, ogniskowych, strefowych i globalnych do przetwarzania rastrów;
  • tworzyć modele zapewniające automatyzację geoprzetwarzania rastrów;
  • stosować analizy nakładania rozmytego odniesione do potencjalnych nieścisłości w danych atrybutowych.

Oprogramowanie

  • ArcGIS for Desktop (ArcView, ArcEditor lub ArcInfo)
  • ArcGIS Spatial Analyst

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ArcGIS 2: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub posiadają wiedzę porównywalną.

Spis treści