Zarządzanie danymi przestrzennymi w ArcGIS

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Zarządzaj danymi GIS, tak aby odpowiadać potrzebom organizacji.

Ten kurs pozwoli na poznanie geobazy, natywnego formatu przechowywania danych w oprogramowaniu ArcGIS. Przedstawiono najlepsze praktyki pracy z geobazą, aby przechowywać dane w jednym miejscu i wydajnie zarządzać danymi geoprzestrzennymi organizacji. Uczestnicząc w szkoleniu rozwiniesz umiejętności potrzebne do konfigurowania funkcji geobazy, które zapewniają integralność i dokładność danych oraz dogłębne zrozumienie możliwości geobazy plikowej (.gdb) i profesjonalnej (.sde).

Cele

Podstawowe umiejętności, jakie osiągną uczestnicy:

  • Tworzenie geobazy, przygotowanie schematu bazy oraz ocena dostępnych modeli danych
  • Wczytywanie danych do geobazy, utrzymanie poprawności danych przy edycji geometrii i atrybutów, tworzenie zestawu danych mozaiki do przechowywania zobrazowań
  • Definiowanie reguł i relacji w celu zapewnienia integralności danych
  • Konfigurowanie dostępu do geobazy profesjonalnej (enterprise) i stosowanie wersjonowania w celu umożliwienia równoczesnej edycji wielu użytkownikom

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS Pro, którzy ukończyli szkolenia ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro albo posiadają wiedzę porównywalną. Dobrym pomysłem jest też wzięcie udziału w szkoleniu Zarządzanie danymi przestrzennymi w ArcGIS, natomiast nie jest to wymagane.

Słowa kluczowe

ArcGIS Pro, GDAT, geobazy, projektowanie, schemat, gdb, sde, zestaw danych mozaiki, topologia, rastry, relacyjne bazy danych, załączniki, xml, postgres, geobaza, geobaza profesjonalna, tworzenie geobazy, domeny, podtypy, zarządzanie, klasy relacji, mozaika, załączniki, dodawanie załączników, relacje, subtypes, domains

  • ArcGIS Pro

Spis treści